Tin tức / Kinh tế - Xã hội - Thể thao
Quốc hội “duyệt” quy định về địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia
Chiều 18/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Giáo dục Đại học với gần 85% số phiếu tán thành. Một nội dung được chỉnh sửa lần cuối trong dự thảo luật là quy định về vai trò, địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia.

Chiều 18/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Giáo dục Đại học với gần 85% số phiếu tán thành. Một nội dung được chỉnh sửa lần cuối trong dự thảo luật là quy định về vai trò, địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia.

Quá trình thảo luận đã loại bỏ đề xuất đổi tên Đại học Quốc gia.
Quá trình thảo luận đã loại bỏ đề xuất đổi tên Đại học Quốc gia.

Quá trình thảo luận, cho ý kiến về dự thảo luật tại các phiên làm việc tại tổ và hội trường ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau về các nội dung về việc trao quyền tự chủ, về phân tầng đại học, về mô hình Đại học Quốc gia…

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật lần cuối trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu, UB Thường vụ đã quyết định bỏ điều 28 của dự thảo về phân công phối hợp trong hoạt động đào tạo và biên tập lại điều 27 về vai trò, địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia.

Về nguyên tắc trao quyền tự chủ ở mức tối đa phù hợp với năng lực thực hiện quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), luật quy định theo hướng chỉ mang tính nguyên tắc về quyền tự chủ của cơ sở GDĐH và không dẫn chiếu đến các điều khoản cụ thể.

Vấn đề phân tầng, cơ sở GDĐH được phân tầng và xếp hạng theo các tiêu chí: Vị trí, vai trò trong hệ thống GDĐH; quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo; cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết quả kiểm định chất lượng GDĐH.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/1/2013 tới.
 

Luật Giáo dục Đại học gồm 7 chương, 73 điều, quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Đối tượng áp dụng là các trường cao đẳng, trường đại học, học viên, đại học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.