Tin tức / Kinh tế - Xã hội - Thể thao
Không xây dựng công trình nhại kiến trúc cổ Pháp - Châu Âu
Trước thực trạng kiến trúc thiếu bản sắc địa phương, chưa phù hợp tập quán văn hóa vùng miền, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn vừa yêu cầu Hà Nội và các tỉnh không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

 Theo ông Toàn, hiện nay nhiều địa phương vẫn chưa lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và còn nhiều lúng túng trong việc lập thiết kế đô thị. Từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Nhiều công trình thiếu bản sắc kiến trúc địa phương, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán văn hóa của vùng miền.

Nhiều người Hà Nội vẫn mê mẩn kiến trúc kiểu Pháp - Châu Âu
Nhiều người Hà Nội vẫn "mê mẩn" kiến trúc kiểu Pháp - Châu Âu

Trước thực trạng đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng. UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình (đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền.

Ông Toàn lưu ý các tỉnh, thành phố không xây dựng công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

Các Sở Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch điều tra khảo sát đánh giá giá trị công trình kiến trúc truyền thống tại địa phương (kiến trúc dân gian, kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng). Theo ông Toàn kết quả nội dụng nghiên cứu sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đồng thời là tư liệu cho các đơn vị tư vấn khi thực hiện dự án xây dựng tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng. Hai đơn vị trên phải phối hợp cùng Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND các quận, huyện thực hiệu theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Quang Phong