Tin tức / Kinh tế - Xã hội - Thể thao
Biệt thự Barcode
Biệt thự Barcode là một thiết kế mang tính trải nghiệm về cái cũ và cái mới, về ánh sáng là thể tích.

Thiết kế được hình thành bởi sự định hình dựa trên các áp lực đòi hỏi về tính thẩm mĩ của căn nhà. Những yếu tố để nhận ra của hình thái kiến trúc đặc trưng Washington được điều chỉnh. Ngoài ra cấu trúc này còn được định hướng theo một chiều dọc để tạo nên giải pháp về không gian.

Khách hàng mong muốn có một không gian sống mang tính xuyên suốt nên công trình đã đề ra các yếu tố tích hợp để giải quyết vấn đề này. Các kết cấu thép với cửa sổ kính được liên kết với các phần xây dựng lân cận xung quanh, tạo không gian lưu thông cho các tầng hiện có.
 

Biệt thự Barcode | ảnh 1
 
Biệt thự Barcode | ảnh 2
 
Biệt thự Barcode | ảnh 3
 
Biệt thự Barcode | ảnh 4
 
Biệt thự Barcode | ảnh 5
 
Biệt thự Barcode | ảnh 6
 
Biệt thự Barcode | ảnh 7
 
Biệt thự Barcode | ảnh 8
 
Biệt thự Barcode | ảnh 9
 
Biệt thự Barcode | ảnh 10
 
Biệt thự Barcode | ảnh 11
 
Biệt thự Barcode | ảnh 12

(Theo Kienviet)